วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ กศน.อำเภอปลาปาก โดยนายขปนาวุธ  สีเขียว และบุคลากร กศน.อำเภอปลาปาก เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ณ   ค่ายลูกเสือหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม