หัวข้อข่าว : กิจกรรม Big cleaning day
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาชัย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 27 พ.ย. 62 ครูกศน.ตำบลมหาชัย นางสาวฐิติวรฎา มูลสารและ นางวิไลพร เหลืองศิริ ร่วมกิจกรรม big cleaing day และต้อนรับ ผบ.มทบ.210 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

.
.
.
.