หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลมหาชัย ร่วมต้อนรับ ผบ.มทบ.210
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาชัย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 27 พ.ย.62 ผบ.มทบ.210 จัดกิจกรรมbig cleaning day.เพื่อสนองนโยบายโครงการศูนย์ศิลปาชีพให้ดำเนินโครงการต่อไปและฟื้นฟูอาคาร สถานที่ศูนย์ศิลปาชีพให้สวยงาม กศน.ตำบลมหาชัย ซึ่งใช้อาคารศูนย์ศิลปาชีพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ กศน.ตำบลมหาชัยโดย นางสาวฐิติวรฎา มูลสารได้รายงานปัญหาในการจัดกิจกรรม และอาคารสถานที่ ต่อ ท่าน ผบ.มทบ.210 .และ อาคาร กศน.ตำบลซึ่งอยู่ในสถานที่ ของศูนย์ศิลปาชีพจะได้รับการปรับแต่งด้วยรวมทั้ง กศน.ตำบลได้ขอห้องแสดงสินค้า OOCC ด้วย หลังจากนั้นท่าน ผบ.มทบ.210ได้เยี่ยมชมห้องเรียน กศน.และห้องที่จะจัดทำห้องแสดงสินค้า OOCC.เรียบร้อยแล้ว

.
.
.
.