หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลกุตาไก้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลกุตาไก้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ครูกศน.ตำบลกุตาไก้ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ดำเนินงาน กศน.อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

.
.
.
.