หัวข้อข่าว : โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลโคกสว่าง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอปลาปาก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3 โดยมีท่านนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีหน่วยงานและส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอร่วมนำบริการต่างๆ ของภาครัฐออกให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ม.6 บ้านวังกะเบา ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน

.
.
.
.