หัวข้อข่าว : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลหนองฮี2563
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองฮี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.ตำบลหนองฮี ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ณ กศน.ตำบลหนองฮี หมู่12 อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ในวันที่ 10 มกราคม2563 มีประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 คน

.
.
.
.