หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันครู ปี2563
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองฮี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ร่วมกิจกรรมวันครู ปี2563 ห้องประชุมโรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม วันที่16 มกราคม2563 ได้รับมอบหมายทำหน้าที่พิธีกร

.
.
.
.