หัวข้อ : ติดตามงานขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาชัย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-07-13 11:02:02 เข้าชม : 2,602 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00น. พอ.ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รอง ผอ.กอ.รมน.นพ(ท) ลงพื้นที่ติดตามงานขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่บ้านทันสมัย หมู่ 7 แห่งที่ 2 โดยมีนายขีปนาวุธ สีเขียว ผอ.กศน.อำเภอปลาปากและนางสาวฐิติวรฎา มูลสารนางวิไลพร เหลืองศิริ ครูกศน.ตำบลมหาชัยร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ และมีนายสมศักดิ์ อยู่ระมัด หัวหน้าศูนย์เรียนรู้แห่งที่ 2 มีพิธีมอบป้ายและมอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตรไว้ให้ศูนย์เรียนรู้ใช้ประโยชน์ต่อไป

.
.
.
.
.
.

.