หัวข้อ : ปิดโครงการช่างพื้นฐานวิชาช่างเชื่อม 1/2562 | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาชัย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-07-15 15:19:30 เข้าชม : 68 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 กศน.ตำบลมหาชัยปิดหลักสูตรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนช่างพื้นฐานวิชาช่างเชื่อมหลักสูตร 61 ชั่วโมง โดยมีวิทยากรลุงเจริญและผู้เข้ารับการอบรมนำชิ้นงานจากภาคปฏิบัติมาส่งตรวจและติดตั้งโดยนางสาวฐิติวรฎา มูลสาร นางวิไลพร เหลืองศิริ ผุ้ตรวจและประเมินการปฎิิบัติงาน

.
.
.
.
.
.

.