หัวข้อ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลชุมชน | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลนามะเขือ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-08-02 14:04:45 เข้าชม : 74 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


กศน.อำเภอปลาปากโซนอู่ข้าวอู่น้ำจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชน วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ กศน.ตำบลหนองฮี โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลหนองฮี หนองเทาใหญ่ กุตาไก้และตำบลนามะเขือ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน

.
.
.
.
.
.

.